ଦୁଃଖଭାର

ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ପଟ୍ଟନାୟକ

‘କେତେବେଳେ କେମିତି’ ମୋ ପୁରୁଣା କବିତାଗୁଡ଼ିକର ଏକ ସଂହିତାୟନ । ତହିଁରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ‘ଦୁଃଖଭାର’ ।

କମ୍ମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ଦି ଭାଗ ହୋଇଗଲାବେଳେ କୈଫି ଆଜମିଙ୍କ ଶୋକଚ୍ଛ୍ଵାସ ଏପରି ଏକ କବିତାର ରୂପ ନେଇଥିଲା, ଯାହାର ଶବ୍ଦେ ଶବ୍ଦେ ଭରି ହୋଇଥିଲା  ଦୁଃଖଦଗ୍ଧ ଏକ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ସମ୍ୟବାଦୀର ବୁକୁଫଟା ଖେଦ । ଉର୍ଦ୍ଦୁରୁ ତାକୁ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ପଦ୍ୟାନ୍ତର କରିଥିଲି ସମ୍ଭବତଃ ସେହି ସମାନ ଭାବୋଚ୍ଛ୍ଵାସରେ ।

ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଦୁଇ କମ୍ମୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ନିଜ ନିଜ ଭିତରର ବ୍ୟବଧାନ ହଟାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ମୋର ଏହି ଅନୁଦିତ କବିତାଟିକୁ କମ୍ମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଐକ୍ୟ କାମନାରେ ମୁଁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଛି ।

କବିତାଟି : ଦୁଃଖଭାର

ଏବଂ ତାହାର ଆବୃତ୍ତି :-

 

 

 

Author: Subhas Chandra Pattanayak

I have a permanent question for me: Why I write? And, my answer to my question is: I write, because the people have the right to be informed.

One thought on “ଦୁଃଖଭାର”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: